Gizlilik Politikası
Müşteri, kişisel bilgilerinin işlenmesini açıkça kabul eder / muvafakat eder. GoToPark işlemlerin sorumlusudur.

Müşteri, Sitede yayınlayacağı bilgilerin Genel Koşullara uygun, eksiksiz, doğru, şeffaf ve güncel olduğunu taahhüt eder. Aksi takdirde, GoToPark, Müşteriye, Rezervasyonu herhangi bir tazminat ödemeksizin iptal etme hakkını saklı tutar. GoToPark, Müşteri tarafından iletilen yanlış ve/veya eksik bilgilerden doğan sonuçlardan sorumlu değildir.

Kişisel verileri bildirme zorunluluğu Müşteri için sözleşmeye bağlı bir yükümlülüktür. Aksi takdirde, Müşterinin Rezervasyon işlemine devam etmesi mümkün değildir. Müşteri tarafından Sitede üzerinden iletilen veriler, GoToPark'ın yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmesi için ve Rezervasyon için de gereklidir.

GoToPark, Müşteri tarafından iletilen kişisel verileri özellikle aşağıdaki amaçlarla işliyor: (i) GoToPark'ın yükümlülüklerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için, (ii) Rezervasyon gereği, bu veriler Hizmet Sağlayıcıya iletilerek kendisinin de yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, ve (iii) doğrudan pazarlama için (GoToPark'ın haklı menfaati: Müşteriye doğrudan e-posta göndererek doğrudan pazarlama yapma hakkıdır).
GoToPark bu verileri üçüncü taraflara satmamayı veya paylaşmamayı taahhüt eder. Ancak, Rezervasyon ve teslimat için GoToPark, Müşteriye ait kişisel verileri Hizmet Sağlayıcıya iletme hakkına sahiptir. Müşteri bu iletişimi açıkça kabul eder.

GoToPark, Müşterinin kişisel verilerini Rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 10 yıl süreyle saklar.

Kişisel verilerle ilgili olarak Müşteri aşağıdaki haklara sahiptir: (i) kişisel verilerine erişim, düzeltme, kişisel verilerini silme ve verilerinin işlenmesini sınırlandırma, (ii) rızasını geri çekme, (iii) yetkili denetim makamlarına şikayette bulunma, (iv) verilerin tazminat ödemeden doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz ve (v) verilerinin taşınabilirliği.

GoToPark, Müşterinin kişisel verilerini küresel olarak (hem Avrupa Topluluğu'nda hem de dışında) kullanır. Müşterinin kişisel verilerini Avrupa Topluluğu'nun dışına taşıması halinde, GoToPark, tüm makul yollarla, Müşterinin bu maddede belirtilen hakların aynısınından yararlanabileğini taahhüt eder.
Son guncellenme : 13 haziran 2019