Kurallar
GoToPark ( 3960750584 ) GoToPark ltd isimli şirketin ticari ünvanıdır - Rue du Puits Romain 33-39  8070 Luxembourg ( LU31250526 - B234563 )

GoToPark, müşterilerin (bundan sonra «Müşteriler» (veya tek olarak «Müşteri») olarak adlandırılan kişilerin araçları için park yeri rezerve edebildikleri, şu anda aktif olan (bundan sonra «Site» olarak adlandırılan) internet sitesinin sahibi ve yöneticisidir.

Site, internetten araç park yeri rezervasyonu yapmak için bir platformudur.

GoToPark, otopark yerlerinin ne malikidir ne de kullanma hakkına sahiptir. (i) Devam edecek ekonomik bir hedefi olan, (ii) faaliyetleri için gerekli resmi izinleri olan ve (iii) otopark yerleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler, otopark kullanma yoğunluğu arttırmak istiyorlar. Bu çerçevede, Sitede yer almak için GoToPark'la irtibata geçtiler. Bu kişiler bundan sonra «Hizmet Sağlayan» olarak anılacaktır.

GoToPark ve Hizmet Sağlayan, ortaklık sözleşmesini imzaladılar. Bu sözleşmeden, GoToPark ile Hizmet Sağlayan arasında herhangi bir ortaklığın kurulması veya fiilen yada resmen bir şirket ortaklığın tesis edilmesi anlamı çıkmaz.

1. KONU

Genel koşullar GoToPark ile Müşteri arasında tesis edildi (bundan sonra «Genel Koşullar» olarak anılacaktır. Bu koşullar (i) Siteye danışıldığı veya Site kullanıldığında, (ii) GoToPark'ın sağladığı tüm hizmetleri için, (iii) Site üzerinden siparişlerde ve/veya rezervasyonlarda ve/veya Site üzerinden yapılan satışlarda uygulanacaktır (bundan sonra «Rezervasyon» olarak adlandırılacaktır.

Sitenin istişare ve / veya kullanımı ve / veya herhangi bir Rezervasyon durumunda Müşteri, Genel Koşullarına tam ve koşulsuz bağlı olup, onların kapsamını Anladiğini ve kabul ettiğini beyan eder.
Bu şekilde, Müşteri'nin kendi genel koşullarından feragat ettiği kabul edilmesiyle birlikte, aynı zamanda, Müşterinin veya üçüncü bir tarafın ortaya koyduğu başka herhangi bir evrak GoToPark'ın dikkatine ne zaman getirilmiş olsun olmasın sözleşme kapsamının dışındadır.

Genel Koşullardan bir istisna ancak GoToPark'ın yazılı onayı ile mümkündür. Sessiz kalması istisnayı kabul ettiği anlamına gelmez.

GoToPark, Genel Koşullarını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar; Rezervasyon sırasında yürürlükte olan Koşullar geçerlidir.

Sitenin istişaresi ve / veya kullanımı, Müşterinin şahsi kullanımı içindir. Ticari amaçlarla kullanılamaz.

GoToPark ile Hizmet Sağlayan arasındaki ilişkiler ayrı hükümlere ve koşullara tabidir. Müşteri, Hizmet Sağlayıcının Genel Şartlarda belirtilen hükümlerden farklı, özel koşulları uygulayabileceği konusunda bilgilendirildi.

2. GOTOPARK'IN HİZMETLERİ

GoToPark web sitesinde, Hizmet Sağlayıcıyı, ürünü ve hizmetlerini Müşterilere sunmak için kayıt eder. Müşteri onlara inceleyebilir veya verileri başka bir şirketinkiyle karşılaştırabilir ve bir Rezervasyon yapabilir.

Bir Rezervasyon yapan Müşteri, Hizmet Sağlayıcı ile direkt sözleşme yapmayı kabul eder. GoToPark, yalnızca Müşteri ile Hizmet Sağlayıcı arasında aracıdır. Rervasyon yapıldıktan sonra GoToPark, Müşteriye bir onay e-postası gönderir.

GoToPark, Rezeryasyon detaylarını ve Müşterinin yararlı bilgilerini Hizmet Sağlayıcıya iletir. Bu iletişim, özellikle, geliş tarihini, rezerve edilen gün sayısını, Müşterinin kimliği ve / veya kimlik bilgilerini, Müşteri'nin araç özelliklerini ve Müşteriden gelen her tür özel talebi içerir.

GoToPark ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşmaya istinaden GoToPark, Hizmet Sağlayıcı adına ve hesabına Hizmet Sağlayıcı tarafından serbest olarak bildirilmiş Rezervasyon bedelini tahsil eder, Müşterilerin faturalaması ve satış sonrası hizmeti ile ilgilenir ; GoToPark'ın bu satış sonrası hizmeti, herhangi bir sorumluluğun kabul etmesi anlamına gelmez.

GoToPark, Genel Koşullarda belirtilenlerin dışında başka bir hizmet sunmamaktadır. GoToPark, otoparkı yerleri satmaz veya kiralamaz. Web sitesi bir tavsiye platformu değildir. Hizmet Sağlayıcıyı sitesinin bünyesinde bulunduran GoToPark, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi ve seviyesi için bir onay aracı değildir.

Sitede verilen bilgiler, tek sorumlusu olan Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanmaktadır. Azami özen gösterilmesi ve Site'de yer alan bilgiler ile Sitede yer alan bilgilerin düzenli olarak güncellenmesinin yanı sıra mümkün olan en yüksek doğruluğu takip ederken, GoToPark yanlışlar için sorumlu tutulamaz ve verilen bilgilerin doğruluğunu garanti etmez.

GoToPark, Hizmet Sağlayıcıyı profesyonelce davranmaya çağırır ve ürün ve hizmetlerin fiyatı ve müsaitlik durumu da dahil olmak üzere doğru, açık, eksiksiz ve detaylı bilgi sağlamaya davet eder. Hizmet Sağlayıcı, Sitede sunulan ve yayınlanan bilgilerin tek sorumlusudur.

3. FİYAT / TARIFE / ÖDEME

Hizmet Sağlayıcı, Site'de sunulan ürün ve hizmetler için dilediği fiyatı belirlemede serbesttir. GoToPark, fiyat tespitine müdahale etmez. Ancak hiçbir garanti vermemekle birlikte GoToPark, en rekabetçi fiyatları temin etmek üzere Hizmet Sağlayıcı üzerindeki etkisini kullanacaktır.

Sitede görüntülenen fiyat günlük fiyat olarak geçerlidir. Müşteri sadece rezervasyonun kesinleşmesi sırasında belirtilen ve GoToPark tarafından gönderilen teyitte yazılı fiyatı ödeyecektir.

Fiyat değişebilir ve özellikle de (i) Müşteri tarafından seçilen tarih ile ilgili yapılan teklife, (ii) kısıtlayıcı veya daha esnek koşullara bağlı (özellikle Rezervasyonun ücretsiz olarak iptal etme imkanında) ve (iii) genel olarak Hizmet Sağlayıcının ekonomik ve ticari tercihlerine bağlı olarak değişiklikler uygulanabilir.

Müşteri, fiyatı tam ve peşin olarak Rezervasyon'la birlikte öder. İstisna olarak, Müşteri Rezervasyon sırasında belirtilen ödeme veya vade tarihinde de ödeme yapar.

Müşterinin bankası tarafından sunulan hizmet sınırları dahilinde, Web sitesi üzerinden yapılan ödemeler, (GoToPark olmayan) üçüncü taraf bir ödeme kuruluşu aracılığıyla ve güvenlik önlemleri olan bir kanaldan yapılır. Ödeme, Müşterinin kredi kartı, banka hesabı veya Sitede yer alan diğer yollarla yapılır. Rezervasyonu sırasında, Müşteri sunulan ödeme yöntemlerinden birini seçer. Kredi kartıyla ödeme yapılması durumunda Müşteri kredi kartındaki ismi, kartın numarasını, son kullanma tarihini ve kontrol numarasını girer. Bazı bankalar bu tip ödemede ayrıca digipass türünden ek bir imzayı talep edebilirler. Ödeme, ilgili banka doğrulama işlemi yaptıktan sonra teyit edilir veya reddedilir. Ödeme onaylandıktan sonra ödeme, kartı veren banka ile anlaşılan şartlar çerçevesinde yapılır.

GoToPark, ödemeyi Hizmet Sağlayıcı adına ve hesabına tahsil eder ve kendisine, GoToPark ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşmaya uygun olarak, Müşteri adına ve hesabına aktarır.

Müşteri tarafından yapılan ödeme, Rezervasyon bedelinin kesin ödemesi olup, aksi belirtilmedikçe iadesi mümkün değildir.

GoToPark, Müşterinin kredi kartı veya banka hesabının kötü niyetle veya yetkisiz bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. Müşteri tek sorumludur ve böyle bir durumun meydana gelmemesi için tüm önlemleri almaya özen gösterir.

4. FESİH / ÖDEME İADESİ

Rezervasyonun kesinleşmesi ve ödemenin yapılması, Müşterinin, Hizmet Sağlayıcının Genel veya özel Koşullarını okuyup, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir. Bu koşullar Rezervasyonun feshi ve/veya değişikliği, Müşterinin Rezervasyon tarihinde Hizmet Sağlayıcıdan ürünü ve hizmeti teslim alması için gelmemesi veya gecikmeli olarak gelmesi durumundaki koşullarını kapsar. Bu koşullar hem Sitede hem de GoToPark tarafından Müşteriye gönderilen teyit yazısında gösterilmektedir. Ayrıca GoToPark'a gönderilen talep yazısıyla bir kopya temin edilebilir.

Müşteri, bu koşullara (özellikle gecikme koşullarına) uymayı ve Rezervasyonun iptali ve / veya değiştirilmesi ve / veya rezerve edilen tarihte gelmemesi veya gecikmeli olarak gelmesi durumlarında tek sorumlu olarak sonuçları kabul edecektir. GoToPark bu sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Müşteri, bazı tarifelerde veya bazı Rezervasyonlarda, Rezervasyonun iptali ve / veya değiştirilmesi ve / veya Rezervasyon yapılan tarihte gelmemesi veya gecikmeli olarak gelmesi durumunda ödemenin iadesi mümkün olmadığı veya sadece kısmi bir iadenin mümkün olduğu konusunda ihtar edilir.

Hizmet Sağlayıcı, ödemenin iadesi imkanını tanırsa, Müşteri, Hizmet Sağlayıcıdan GoToPark'a iadeyi yapabilmesi için bir yazı göndermesini talep eder. Hizmet Sağlayıcının kendi koşullarından bağımsız olarak, GoToPark Müşteri'ye yapılan ödemenin en fazla %80'i iade eder. %20, GoToPark'ın sağladığı hizmet karşılığını (örneğin : Sitenin, Rezervasyon platformun, ödeme hizmetin v.s.) kullanımını kapsar. Böyle bir durumda, GoToPark Müşteri tarafından yapılan ödemenin tamamı için bir alacak faturasını (% 100) ve % 20'lik kesinti için ayrı bir fatura düzenleyecektir.

5. REKLAMASYON

GoToPark'ın hizmetleri ile ilgili herhangi bir şikayet veya reklamasyon, Rezervasyonu takiben hak düşürücu süresi olan on beş takvim günü içinde gönderilmelidir. Aksi takdirde, hizmetin doğru bir şekilde ve Müşterinin beklentilerine uygun olarak yerine getirildiği varsayılarak bu hizmet nedeniyle GoToPark'a karşı hiçbir reklamasyon yapılamaz. Reklamasyon, GoToPark merkezine veya aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir: e-posta adresi info@gotopark.net.

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak, her zaman elektronik ortamda (email adresi: info@gotopark.net) GoToPark'a gözlemlerini ve / veya önerilerini ve / veya memnuniyetsizliğini bildirebilir.

Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan herhangi bir hizmetle ilgili olarak Müşteri ile bir ihtilaf meydana geldiğinde, Müşteri, GoToPark ile iletişime geçerek, GoToPark ta her iki taraf için tatmin edici bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Bunu yaparken GoToPark'ın rolü, arabulucu ve / veya uzlaştırıcı rolüyle sınırlıdır ve sonuç alma yükümlülüğü doğurmaz. Aksi belirtilmedikçe, GoToPark'ın müdahalesi ücretsizdir ve "satış sonrası hizmet" in bir parçasıdır.

6. GOTOPARK'IN SORUMLULUĞU

GoToPark sadece, Rezervasyon işlemleri de dahil olmak üzere, Siteye erişimi sağlayacak tüm aşamalar için sunduğu araçlarla ilgili sorumluluğu üstlenmektedir. GoToPark, Sitenin geçici olarak çalışmaması ve/veya açılmaması, ve/veya Müşterinin ve/veya onun adına hareket eden herhangi bir kişinin Siteden dolayı kaynaklanan (i), GoToPark'ın olağan denetimin ötesinde başka bir Hizmet Sağlayıcısının eylemleri de dahil olmak üzere, herhangi bir devlet dairesi ve/veya kamu kuruluşu, savaş, isyan, sabotaj, ekonomik ve/veya siyasi boykot, yangın, sel, grev ve bu gibi her türlü olaydan dolayı komünikasyonun hizmet dışı kalması veya gecikmesi durumlarından kaynaklanan, (ii) virüslerin ve/veya bilgisayar korsanlarının saldırılarından, (iii), Sitenin dönemsel veya acil bakımından doğan, (iv) Sitenin güncellemelerinin kurulması ve/veya gerekli görülen değişikliklerin uygulanmasından ve (v) GoToPark'ın kontrolü dışındaki alan sunucusundaki sorunlar ve arızalardan kaynaklan zararları karşılamaz.GoToPark, internet kullanımına bağlı olan hizmetin ve/veya Sitenin aksaması, hizmetin ve/veya Sitenin yavaşlaması, Siteye yapılan saldırı veya virüsün çıkması veya her tür force major olarak değerlendirilebilen olaylardan kaynaklanan zarar ziyanlarından sorumlu tutulamaz.

GoToPark ancak, Müşteri'nin, GoToPark'ın Genel Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalinden dolayı doğrudan zarar gördüğü takdirde sorumlu tutulabilir. GoToPark, Müşterinin uğradığı dolaylı hasardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz (örneğin: kar kaybı, ticari kayıp, fırsat kaybı, gelir kaybı, imajın ve/veya itibarın zedelenmesi v.b.). Her halükarda, GoToPark'ın sorumlu olan tutar, ilgili işlemin gerekçesi veya şekli ne olursa olsun, Müşterinin yükümlülük başlama tarihinde ödediği miktarı geçemez.

GoToPark aracı olarak hareket ettiğinden ve Müşteri doğrudan Hizmet Sağlayıcı ile sözleşme yaptığından, GoToPark bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerden bihaberdir. Sonuç olarak GoToPark, Müşteri-Hizmt Sağlayıcı ilişkisinden kaynaklanan hatalardan, ihmalden, iptallerden veya eksikliklerden sorumlu değildir.

Bu maddede belirtilen sınırlamalara ek olarak, GoToPark'ın sorumluluğu sadece Genel Koşullardaki hükümler çerçevesinde sorumlu ve/veya sınırlı sorumlu tutulabilir.

7. KİŞİSEL BİLGİLER

Müşteri, kişisel bilgilerinin işlenmesini açıkça kabul eder / muvafakat eder. GoToPark işlemlerin sorumlusudur.

Müşteri, Sitede yayınlayacağı bilgilerin Genel Koşullara uygun, eksiksiz, doğru, şeffaf ve güncel olduğunu taahhüt eder. Aksi takdirde, GoToPark, Müşteriye, Rezervasyonu herhangi bir tazminat ödemeksizin iptal etme hakkını saklı tutar. GoToPark, Müşteri tarafından iletilen yanlış ve/veya eksik bilgilerden doğan sonuçlardan sorumlu değildir.

Kişisel verileri bildirme zorunluluğu Müşteri için sözleşmeye bağlı bir yükümlülüktür. Aksi takdirde, Müşterinin Rezervasyon işlemine devam etmesi mümkün değildir. Müşteri tarafından Sitede üzerinden iletilen veriler, GoToPark'ın yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmesi için ve Rezervasyon için de gereklidir.

GoToPark, Müşteri tarafından iletilen kişisel verileri özellikle aşağıdaki amaçlarla işliyor: (i) GoToPark'ın yükümlülüklerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için, (ii) Rezervasyon gereği, bu veriler Hizmet Sağlayıcıya iletilerek kendisinin de yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, ve (iii) doğrudan pazarlama için (GoToPark'ın haklı menfaati: Müşteriye doğrudan e-posta göndererek doğrudan pazarlama yapma hakkıdır).

GoToPark bu verileri üçüncü taraflara satmamayı veya paylaşmamayı taahhüt eder. Ancak, Rezervasyon ve teslimat için GoToPark, Müşteriye ait kişisel verileri Hizmet Sağlayıcıya iletme hakkına sahiptir. Müşteri bu iletişimi açıkça kabul eder.

GoToPark, Müşterinin kişisel verilerini Rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 10 yıl süreyle saklar.

Kişisel verilerle ilgili olarak Müşteri aşağıdaki haklara sahiptir: (i) kişisel verilerine erişim, düzeltme, kişisel verilerini silme ve verilerinin işlenmesini sınırlandırma, (ii) rızasını geri çekme, (iii) yetkili denetim makamlarına şikayette bulunma, (iv) verilerin tazminat ödemeden doğrudan pazarlama amaçları için işlenmesine itiraz ve (v) verilerinin taşınabilirliği.

GoToPark, Müşterinin kişisel verilerini küresel olarak (hem Avrupa Topluluğu'nda hem de dışında) kullanır. Müşterinin kişisel verilerini Avrupa Topluluğu'nun dışına taşıması halinde, GoToPark, tüm makul yollarla, Müşterinin bu maddede belirtilen hakların aynısınından yararlanabileğini taahhüt eder.

8. FİKRİ MÜLKİYET

Sitenin tüm öğeleri, görsel veya işitsel, temel teknoloji ve yazılım da dahil olmak üzere, telif hakkı, ticari marka veya patentlerle, ve daha genel olarak fikri mülkiyet hakkı ve ilgili kanunlarla korunmaktadır. GoToPark'ın münhasır mülküdür. Sitenin veya veritabanlarının herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen kopyalanması yasaktır.

Kişisel web sitesi olan ve kişisel kullanım için bile olsa, kendi sitesinde doğrudan Site'ye bir link koymak isteyen Müşteri, GoToPark'tan izin almak zorundadır. Her halükarda, her tür link GoToPark'tan gelen basit talep üzerine, kaldırılmak zorundadır.

9. KANIT

GoToPark ve Hizmet Sağlayıcılarının bilgisayar sistemlerinde makul güvenlik koşulları altında saklanan bilgisayar kayıtları, GoToPark ile Müşteri arasındaki iletişim, Rezervasyon ve ödemelerin kanıtıdır.

10. HÜKÜMSÜZLÜK

Genel Koşularının bir veya birdan fazla hükmünün, bir kanunun, yönetmeliğin veya yetkili mahkemenin bir kararından dolayı geçersiz olması veya geçersiz beyan ilan edilmesi takdirde, diğer hükümler geçerliliğini ve etkisini muhafaza eder. Genel koşullar ve Müşteriye gönderilen Rezervasyon özeti ve / veya onayı, sözleşmenin bütünlüğünü ve sözleşme ilişkilerinin bütünlüğünü oluşturur. Bu belgeler arasında çelişki olması durumunda Genel Koşullar geçerlidir.

11. UYGULANACAK HUKUK – YETKİLİ MAHKEMELER

Genel Koşullar Lüksemburg yasalarına tabidir. Fransızca dilinde çalışan Lüksemburg'da Grand Duché Mahkemeleri, GoToPark ve Müşteri arasındaki herhangi bir ihtilaf durumunda tek yetkili merciidir.

Avrupa Komisyonu, uyuşmazlıkların online olarak çözümü için bir platform sunmaktadır. Şu adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GoToPark, bir tüketici uzlaştırma organın önünde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda değildir.
Son guncellenme : 13 mart 2020